Author Archives: root

Organization Committees

Chairman:
He Shuanhai


Vice-Chairs:

Du Zhimin, Lin Pengzhen, Tan Ping, Sun Hongxin, Wang Zhihao, Han Yan, Jia Junfeng, Luo Dongmei, Fan Wei, Peng Weibing, Shao Changjiang, Zeng Wuhua, Zhang Yuye, Zhong Jian, Sun Jianpeng, Zhao Yu, Han Wanshui, Li Jiawu, Zhou Mi, Zhou Yongjun, Zhang Gang


Members:

Cao Sasa, Cao Junhui, Chen Liang, Chen Zhou, Chen Zepeng, Deng Tongfa,
Deng Yulin, Fu Chuanqing, Gao Kang, Gao Yong, Gao Jianqiang, Guo Pengfei, Hou Wei, He Liangui, He Zhongying, Hu Peng, Huang Zhiwen, Ji Wei, Jiao Chiyu, Jia Hongyu, Jia Mingxiao, Jiang Dongqi, Lai Mashujin, Li chao, Li Yu, Li Yuan, Liao Xiaowei, Li Cuihua, Liu Yanzhi, Liu Yinglong, Liu Zhengnan, Liu Lingfei, Liu Xiaoxian, Lu Hanwen, Lu Pengzhen Lu Jinhua, Ma Ying, Ma Yafei, Ni Yanchun, Pan Chudong, Pang Yutao, Peng Keke, Qu Hongya, Ruan Weidong, Shen Mengfen, Sun Zeyang, Sun Bo, Shi Li, Shi Tao, Shi Yan, Sun Zhiguo, Tang Xiang, Wei Kai, Wei Xinxin, Wang Bing, Wang Jianqun, Wang Li, Wang Jinchang, Wang Kangyu, Wang Wenxi, Wang Wei, Wang Lingbo, Wang Xiaoming, Wu Yaopeng, Xia Ye, Xiao Feng, Xiao Jie, Xu Xiaobing, Yang Tao, Yu Jing, Yu Xiaodong, Yuan Zonghao, Zhou Guangpan, Zhou Junyong, Zhou Yang, Zhou Yujue, Zhuang Yizhou, Zhang Liwen, Zhang Yong, Zhang Xiyin, Zhao Yang, Zheng Yuguo, Zhu Weiqing, Zhong Hai 
(Continuous Updating)

Sponsors

Chang’an university, China

Tongji university, China

Hunan University, China

Nanjing University
of Science and Technology, China

Zhejiang University, China

Southwest Jiaotong University, China

Lanzhou Jiaotong University, China

Changsha University of Science & Technology, China

North China University of Water Resources and Electric Power, China

Hunan University of Science and Technology China

Beijing University of Technology, China

Hefei University of Technology, China

Sanming University, China

Foshan University, China

Guangzhou University, China

Xi’an University of Architecture and Technology, China

Bridge and Structural Engineering Branch of China Civil Engineering Society

China Construction Sixth Engineering Bureau Corp., Ltd.

National Engineering Research Center of Geological Disaster Prevention Technology in Land Transportation

Hunan Province Key Laboratory of Wind and Bridge Engineering, China

Key Laboratory of Building Safety and Energy Efficiency, Ministry of Education, China

(Continuous Updating)

HOME

2022 International Conference on Seismic Mitigation and Intelligent Monitoring of Bridges (ICEISMB 2022) 

Invitation

      After discussion and decision of the organizing committee:The 5th International Conference on bridge structure earthquake prevention and disaster reduction and engineering innovation will be held on September 17-18, 2022 at Xi’an. The Organizing Committee of the conference sincerely invites experts, scholars and engineering and technical personnel from all over the world to participate in this grand event.

      The purpose of the conference is to promote the scientific development of bridge structure earthquake prevention and mitigation and engineering innovation in China, provide important theoretical and technical support for bridge construction and engineering safety, provide new ideas and new methods for building disaster resilience of infrastructure system, fully demonstrate the latest progress in the field of earthquake and multi disaster prevention, and promote the communication and cooperation of bridge structure design and construction and multi disaster toughness research, teaching, design, production and other fields, and improve the level of bridge structure design and multi disaster prevention theory, test, calculation, design, construction and application.