Category Archives: Organization

Organization

Organization Committees

General Chairs
Wancheng Yuan,Tongji Univ.,China
Xudong Shao,Hunan University,China

Xugang Hua,Hunan University,China 


Organizating Chairs
Xinzhi Dang,Tongji Univ.,China

Wei Fan,Hunan University, China


Technical Program Chairs
Shouying Li,Hunan University,China. 
Weibing Peng,Zhejiang Univ. of Tech,China.  
Changjiang Shao,Southwest Jiaotong Univ.,China.
Pengzhen Lin,Lanzhou Jiaotong University,China.
Yan Han,Changsha University of Science & Technology,China. 
Junfeng Jia,Beijing Univ.of Tech,China.  

Yuye Zhang,Nanjing University of Science and Technology,China.

Zhihao Wang, North China University of Water Resources and Electric Power, China

Wuhua Zeng, Sanming University, China

Dongmei Luo, Foshan University, China

Jian Zhong, HeFei University of Technology, China

Hongxin Sun,Hunan University of Science and Technology, China


Publications/Publicity Committee

Lianguang Mo,Hunan City University,China


Technical Committee

Sasa Cao, Tongji University, China
Junhui Cao, Hunan University, China
Liang Chen, HeFei University of Technology, China
Zhou Chen, Foshan University, China
Zepeng Chen, Foshan University, China
Xinzhi Dang, Tongji University, China
Tongfa Deng, JiangXi University of Science and Technology, China
Yulin Deng, Wuhan University of Technology, China
Yong Ding, Harbin Institute of Technology, China
Chuanqing Fu, Zhejiang University of Technology, China
Kang Gao, Southeast University, China
Yong Gao, Chongqing University, China
Jianqiang Gao, Lanzhou Jiaotong University, China
Jinhai He, Tongji University, China
Liangui He, Sanming University, China
Zhongying He, Henan University, China
Peng Hu, Changsha University of Science & Technology, China
Zhiwen Huang, Hunan University, China
Wei Ji, Lanzhou Jiaotong University, China
Chiyu Jiao, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, China
Hongyu Jia,Southwest Jiaotong University, China
Mingxiao Jia,North China University of Water Resources and Electric Power, China
Dongqi Jiang,Nanjing University of Science and Technology, China
Shujin Lai-Ma, Harbin Institute of Technology, China
Jie Li,Zhengzhou University, China
Xiaowei Liao, Nanjing University of Science and Technology, China
Cuihua Li, Nanjing University of Science and Technology, China
Yanzhi Liu, Hunan University, China
Yinglong Liu, Lanzhou Jiaotong University, China
Zhengnan Liu, Lanzhou Jiaotong University, China
Lingfei Liu, Foshan University, China
Xiaoxian Liu, Tongji University, China
Hanwen Lu, Foshan University, China
PengzhenLu, Zhejiang University of Technology, China
Jinhua Lu, Lanzhou Jiaotong University, China
Ying Ma,North China University of Water Resources and Electric Power, China
Yafei Ma, Changsha University of Science & Technology, China
Yanchun Ni, Tongji University, China
Yutao Pang, China University of Geosciences (Wuhan) Engineering Faculty, China
Keke Peng, Foshan University, China
Hongya Qu, Tongji University, China
Weidong Ruan, Zhejiang University of Technology, China
Mengfen Shen, Zhejiang University of Technology, China
Weiwei Sun, Nanjing University of Science and Technology, China
Zeyang Sun,Southeast University, China
Bo Sun, Zhejiang University of Technology, China
Li Shi, Zhejiang University of Technology, China
Tao Shi, Zhejiang University of Technology, China
Yan Shi, Lanzhou Jiaotong University, China
Zhiguo Sun,Institute of Disaster Prevention, China
Xiang Tang,Hangzhou Institute of Communications Planning Design and Research, China
Kai Wei, Southwest Jiaotong University, China
Biao Wei,Central South University, China
Bing Wang,Ningbo University, China
Jianqun Wang, Hunan University of Science and Technology, China
Li Wang, Lanzhou Jiaotong University, China
Jinchang Wang,Zhejiang University, China
Kangyu Wang, Zhejiang University of Technology, China
Wenxi Wang, Hunan University, China
Wei Wang, HeFei University of Technology, China
Ye Xia, Tongji University, China
Feng Xiao, Nanjing University of Science and Technology, China
Jie Xiao, Changsha University of Science & Technology, China
Xiaobing Xu, Zhejiang University of Technology, China
Jing Yu,The Hong Kong University of Science and Technology, China
Xiaodong Yu,Zhongshe Cosine Design Group Co.Ltd, China
Zonghao Yuan, Zhejiang University of Technology, China
Mi Zhou,ChangAn University, China
Yang Zhou, Tongji University, China
Yujue Zhou, Sanming University, China
Yizhou Zhuang, Zhejiang University of Technology, China
Yong Zhang, Zhejiang University of Technology, China
Xiyin Zhang, Lanzhou Jiaotong University, China
Yang Zhao, North China University of Water Resources and Electric Power, China
Yuguo Zheng, Hunan University of Science and Technology, China
Hai Zhong, Sanming University, China

Sponsors

Tongji University, China
Hunan University, China
Zhejiang University of Technology, China
Nanjing University of Science and Technology, China
Southwest Jiaotong University, China
Lanzhou Jiaotong University, China
Changsha University of Science & Technology, China
Beijing Univ of Tech, China
North China University of Water Resources and Electric Power, China
Sanming University, China
Foshan University, China
HeFei University of Technology, China
Hunan University of Science and Technology, China