Category Archives: Conference Organization

Organization

Conference Secretariat


Secretary General
Xinzhi Dang, Tongji Univ. China.
Wei Fan, Hunan University. China

Secretariat
Jinhai He, Junjun Guo, Xin Zhang, Yuxiao Wang, Han Li, Jingyu Wang , Qiang Lian, Yitong Gu, Haiqiang Zhong, Mingke Li, Bao Wang, Kangwen He, Xiao Guo, Yufei Jiang, Wenbiao Sun, Huaxiang Su, Qinglin Wu, Zhengwu Zhong, Yang He, Dongjie Shen, Ruihong Xie, Hongxiang Wang, Keyu Lai, Xudong Ye, Lingfei Ma, Yijie Pan,Bin Liu.

Academic Committee


Honorary Chairs:
Xuhong Zhou, Chongqing University, China
Jianguo Nie, Tsinghua University, China
Co-Chairs: 
Zhengqing Chen, Hunan University, China
Shunquan Qin, Southwest Jiaotong University, China
Xiaonan Gong, Zhejiang University, China
Anastasios Sextos, University of Bristol, Britain
Ertugrul Taciroglu, Univ. of California, Los Angeles, America
Chunsheng Cai, Louisiana State University, Baton Rouge, America
Sashi K. Kunnath, University of California at Davis, America

Members:
Anoosh Shamsabadi,Bruno Brisegrella,Weigang Bao,Yuanqiang Cai,Bin Cheng,Huai Chen,Bo Chen,Wenli Chen,Jianshan Dai ,Jianguo Dai ,Fei Dai ,Lu Deng,Ke Deng ,Qinger Deng ,Yuanfeng Duan ,Jianguo Ding ,Yong Ding ,Peng Feng ,Jiansheng Fan ,Wei Fan,Jin Fan ,Farzin Zarean,Zhi Fang,Hai Fang,Gary Consolazio,Kan Gu ,Tong Guo,Xun Guo,Anxin Guo,Quan Gu ,Wei Guo,Qiang Han,Yan Han,Bing Han,Wanshui Han,Yifei Hao,Xuhui He ,Xugang Hua ,Lizhong Jiang,Haibo Jiang,Junfeng Jia ,Hui Jiang,Liu Jin,Hui Jin,Hongye Gou,Liang Tang,Yunyun Tong,Xinzheng Lu,Yuanchun Lu,Chuanxi Li,Longan Li,Pengzhen Lin,Yongle Li,Jun Li,Jie Li,Lifeng Li,Xiaozhen Li,Shouying Li,Airong Liu,Yanfang Liu,jianwei lv,Fayun Liang,Peng Liang,Mark Mahan,M. Saiid saiidi,M. Shahria Alam,Murat Dicleli,Najib Bouaanni,Oh-Sung Kwon,Peng Pan ,Paolo Gardoni,Tianbo Peng,Weibing Peng,Changzhao Qian,Reginald Desroches,Honglei Sun ,Limin Sun ,Changyu Shao,Xudong Shao,Changjiang Shao,Sherif El-Tawil,Fanghua Shi ,Shuichi Fujikura,Yuchuan Shan,Hongyan Tang,Hao Wu,Jing Wu,Guang Wang,Hao Wang,Jinfeng Wang,Lei Wang,Kehai Wang,Junwen Wang,Dongsheng Wang,Changjiang Wang,Zhe Wang,Jingquan Wang,Guocai Wang,Rui Wang,Zhiqiang Wang,Zhihao Wang,Biao Wei,Bo Wen,Jinggang Xiong,Rongqiao Xu,Yan Xu ,Wen Xiong ,Xiushen Xia,Lueqin Xu,Wancheng Yuan,Menggang Yang,Zhongxuan Yang,Xu Xie ,Kaizhong Xie ,Xiaowei Ye ,Haitao Yu ,Tinghua Yi ,Zhouhong Zong,Weidong Zhuo,Jianting Zhou,Zhi Zhou,Qiuhong Zhao,Hongping Zhu ,Jinsong Zhu ,Haijun Zhou,Guotao Yang,Changhai Zhai,Yulin Zhan,Xingu Zhong ,Weilin Zhuang,Feng Zhang,Jian Zhang,Shishun Zhang,Yuye Zhang,Xinjun Zhang,Shixiong Zheng,Canhui Zhao,Jiwei Zhong,Xiaobao Zuo.

Organizing Committee


Co-Chairs:
Wancheng Yuan, Tongji Univ., China
Xudong Shao,Hunan University, China
Xugang Hua,Hunan University, China 
Vice-Chairs:
Shouying Li,Hunan University, China. 
Weibing Peng, Zhejiang Univ. of Tech. China.  
Changjiang Shao, Southwest Jiaotong Univ. China.
Pengzhen Lin,Lanzhou Jiaotong University, China.
Yan Han,Changsha University of Science & Technology, China. 
Junfeng Jia, Beijing Univ of Tech. China.  
Yuye Zhang,Nanjing University of Science and Technology,China.

Members:
Junhui Cao,Xinzhi Dang,Tongfa Deng,Yulin Deng,Yong Ding,Chuanqing Fu,Yong Gao,Jinhai He,Zhongying He,Zhiwen Huang,Wei Ji,Chiyu Jiao ,Hongyu Jia ,Dongqi Jiang,Shujin Lai-Ma,Jie Li,Xiaowei Liao,Cuihua Li,Yanzhi Liu,Yinglong Liu,Zhengnan Liu,PengzhenLu,Yutao Pang,Hongya Qu,Weidong Ruan,Mengfen Shen,Weiwei Sun,Zeyang Sun,Bo Sun,Li Shi,Tao Shi ,Yan Shi,Zhiguo Sun,Xiang Tang,Kai Wei,Biao Wei,Bing Wang,Jinchang Wang,Kangyu Wang,Wenxi Wang,Feng Xiao,Xiaobing Xu ,Ye Xia,Jing Yu,Xiaodong Yu,Zonghao Yuan,Mi Zhou, Yang Zhou,Yizhou Zhuang, Yong Zhang,Xiyin Zhang,Yuguo Zheng,Jian Zhong.

Organization Structure


Lead Organizers:
Tongji University, China
Hunan University, China
Co-organizers:
Zhejiang University of Technology, China
Nanjing University of Science and Technology, China
Southwest Jiaotong University, China
Lanzhou Jiaotong University, China
Changsha University of Science & Technology, China
Beijing Univ of Tech, China
Hunan Province Key Laboratory of Wind and Bridge Engineering, China
Key Laboratory of Building Safety and Energy Efficiency(Hunan University),Ministry of Education, China.

Supported by:
Tongji Architectural Design (Group) Co., Ltd, China
Shanghai Municipal Engineering Design and Research Institute Group Co., Ltd, China
Shanghai Urban Construction Design and Research Institute Group Co., Ltd, China
Shanghai Sismec Civil Technology Co., Ltd, China
Nanjing Tongjie Bridge Engineering Technology Co., Ltd, China